Logotyp

lansforsakringar.se/kalmar

Fullmäktigeval i LF Kalmar

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid i Kalmar län

Som sakförsäkringskund är du delägare och kan vara med och påverka. Man kan säga att fullmäktige fungerar som en länk mellan ägarna och bolaget där du har möjlighet att påverka vår - och din - framtid. Att delta vid val till fullmäktige genom röstning och nominering är ett bra sätt att göra din röst hörd.

Valet till fullmäktige genomförs i tre steg:

  • Maj: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater. Antingen sig själv eller någon annan sakförsäkringskund i sin kommun.
  • November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på valberedningens grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  • December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbplats.

Vem får och vem kan bli nominerad?

Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera sig själv eller andra kunder till fullmäktige. Du kan enbart bli nominerad i den kommun där du bor. Vi har några punkter att ta hänsyn till för att en kund ska kunna bli nominerad - förutom engagemanget förstås.

Vem får rösta?

Fysisk person, bosatt i Kalmar län, som äger minst en sakförsäkring hos LF Kalmar och har fyllt 18 år senast 31 augusti det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

När är det val i min kommun?

Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt (kommun) sina representanter. Kommande års val är:

  • 2024: Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby, Västervik
  • 2025: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Torsås
  • 2026: Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Högsby

Sidan är stängd och öppnas när det är dags för nästa val

Just nu pågår inget val till vårt fullmäktige, du får vänta tills nästa valperiod öppnar. Vill du ta del av vilka som just nu sitter i vårt fullmäktige klickar du på knappen Vårt fullmäktige.

An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙