Fullmäktigeval

Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för en hållbar framtid

På LF Kalmar har vi höga ambitioner om att värna och bevara vår lokala närvaro, då detta är en av de tydligaste skillnaderna mellan oss och övriga aktörer i branschen. Vi finns nära - i alla lägen. Vi handlar i samma affärer, lyssnar på samma lokala nyheter, träffas vid barnens träningar och vi är alla tillsammans en del av vårt lokala samhälle.

Som kund är du delägare och kan vara med och påverka

Man kan säga att fullmäktige fungerar som en länk mellan ägarna och bolaget. Är du kund hos LF Kalmar är du också delägare och kan påverka vår - och din - framtid.
Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel på hur du kan göra din röst hörd och du kan även nominera kandidater till valen. Antingen dig själv, eller någon annan tillfrågad sakförsäkringskund. 

Valet till fullmäktige genomförs i tre steg:

  1. Maj: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 
  2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på valberedningens grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  3. December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbplats.

Vem får och vem kan bli nominerad?

Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera sig själv eller andra kunder till fullmäktige. Du kan enbart bli nominerad i den kommun där du bor. Vi har några punkter att ta hänsyn till för att en kund ska kunna bli nominerad - förutom engagemanget förstås.

Vem får rösta?

Fysisk person, bosatt i Kalmar län, som äger minst en sakförsäkring hos LF Kalmar och har fyllt 18 år senast 31 augusti det aktuella valåret får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

När är det val i min kommun?

Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt (kommun) sina representanter. Kommande års val är:

  • 2024: Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby, Västervik
  • 2025: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Torsås
  • 2026: Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Högsby

 

För mer information se vår cookie-policy och behandling av personuppgifter.