Fullmäktigeval

Om Länsförsäkringar Kalmar län
Länsförsäkringar Kalmar län är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling.

Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen. Enda kravet är att kandidaten ska ha minst en sakförsäkring hos oss, till exempel hem- eller bilförsäkring.

Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din region och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

 

Valet till fullmäktige genomförs i tre steg:

  1. Maj: Våra kunder får möjlighet att nominera kandidater, antingen sig själv eller någon annan de har förtroende för. 
  2. November: Nu kan våra kunder rösta, antingen på valberedningens grundförslag, eller på någon annan bland övrigt nominerade.
  3. December: Den nya fullmäktigesammansättningen presenteras på vår webbplats.

Vem får och vem kan bli nominerad?

Alla våra sakförsäkringskunder har rätt att nominera sig själv eller andra kunder till fullmäktige. Du kan enbart bli nominerad i den kommun där du bor. Vi har några punkter att ta hänsyn till för att en kund ska kunna bli nominerad - förutom engagemanget förstås.

Vem får rösta?

Fysisk person, bosatt i Kalmar län, som äger minst en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Kalmar län och har fyllt 18 år senast 31 augusti det aktuella valåret, får rösta i fullmäktigevalet för sin hemkommun.

När är det val i min kommun?

Vart tredje år väljer delägarna i respektive distrikt (kommun) sina representanter. Kommande års val är:

  • 2022: Emmaboda, Nybro, Kalmar, Torsås
  • 2023: Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Högsby
  • 2024: Västervik, Oskarshamn, Vimmerby och Hultsfred.

 

För mer information se vår cookie-policy och behandling av personuppgifter.